fbpx
+381 34 304403

+381 34 304404

ul. Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija
info@edops.com

Rešenje za javne organizacije i ustanove

Program za javna preduzeća

Poslovni program EDOPS Document Office omogućava kompletnu usklađenost poslovanja javnih preduzeća sa zakonskim propisima.

Mogućnosti poslovnog programa su brojne, poput:

v Obračuna PDV-a (automatsko oblikovanje poreskih knjiga, na osnovu predhodno unetih podataka)

v Brzo i lako kreiranje izveštaja i grafičkog prikaza rezutata pretrage, što omogućava donošenje kvalitetnijih odluka

v Kreiranje radnih naloga na osnovu izabranih kriterijuma, kao i praćenje statusa na osnovu broja dokumenta

v Kompletna kadrovska evidencija (obračun zarada, evidencija o bolovanjima, obukama, unapređenjima, penzionisanju i dr.)

v Praćenje poslovanja u magacinima

v Praćenje servisa (za kompanije koje pružaju usluge servisa, program omogućava vođenje evidencije o primljenoj, kao i o servisiranoj i izdatoj robi)

v Evidencija svih osnovnih sredstava i inventara

v Kompletno vođenje računovodstvenih poslova

v Kompletno vođenje magacinskog poslovanja

v Kreiranje i praćenje putnih naloga, kao i njihovo automatsko knjiženje

v Automatsko fakturisanje

v Praćenje porudžbina i nabavki

v Praćenje i podrška blagajničkom poslovanju

Programsko rešenje EDOPS Document Office omogućava laku pretragu podataka prema zadatim kriterijumima.

Dokumentacija i podaci nisu vidljivi svima u sistemu, iako svi pristupaju istom. Naime, dodeljuju se prava nad dokumentima svim korisnicima i to u skladu sa njihovim zaduženjima. Ovim postupkom se sprečavaju manipulacije poverljivom dokumentacijom.

 

 

 

logo-13.png
Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija

info@edops.com

+381 34 304404
+381 34 304403
© Copyright 2024 EDOPS Solutions. All Rights Reserved.

Search